Introducere
Tinutul Secuiesc este o regiune europeanã bogatã în tradiþii agricole. Prin înregistrarea oficialã a mãrcii de Produs Secuiesc, Consiliul Judeþean Harghita îsi doreste sã mentinã aceste traditii si sã faciliteze introducerea pe piaþa europeanã ale acestor produse sãnãtoase si de calitate.

Prin înregistrarea mãrcii de produs secuiesc, introducerea produselor în magazinele autohtone si din strãinãtate punem pe masa consumatorilor europeni rezultatele muncii gospodarilor secui. Promovãm produsele secuiesti împreunã cu ofertele turistice din regiune la târguri din tarã si din strãinãtate contribuind astfel la înfiinþarea de noi unitati de productie autohtone în Tinutul Secuiesc.

Sunt convins cã în câtiva ani, în colaborare cu producãtorii secui marca Produs secuiesc va fi cunoscutã si recunoscutã la nivelul întregii Comunitãti Europene. 

Prin aceastã cale urez sãnãtate si putere tutoror gospodinelor si gospodarilor din Tinutul Secuiesc.

Borboly Csaba,

Presedintele Consiliului Judeþean Harghita

Newsletter


Nume
E-mail

Facebook