Introducere
Þinutul Secuiesc este o regiune europeanã bogatã în tradiþii agricole. Prin înregistrarea oficialã a mãrcii de Produs Secuiesc, Consiliul Judeþean Harghita îºi doreºte sã menþinã aceste tradiþii ºi sã faciliteze introducerea pe piaþa europeanã ale acestor produse sãnãtoase ºi de calitate.

Prin înregistrarea mãrcii de produs secuiesc, introducerea produselor în magazinele autohtone ºi din strãinãtate punem pe masa consumatorilor europeni rezultatele muncii gospodarilor secui. Promovãm produsele secuieºti împreunã cu ofertele turistice din regiune la târguri din þarã ºi din strãinãtate contribuind astfel la înfiinþarea de noi unitãþi de producþie autohtone în Þinutul Secuiesc.

Sunt convins cã în câþiva ani, în colaborare cu producãtorii secui marca Produs secuiesc va fi cunoscutã ºi recunoscutã la nivelul întregii Comunitãþi Europene. 

Prin aceastã cale urez sãnãtate ºi putere tutoror gospodinelor ºi gospodarilor din Þinutul Secuiesc.

Borboly Csaba,

Preºedintele Consiliului Judeþean Harghita

Newsletter


Nume
E-mail

Facebook