Események / Három szinten népszerûsítik a Székely termékeket

Csíkszeredában, Bukarestben és Brüsszelben is népszerûsítik a hagyományos és helyi termékeket, valamint a Székely termék mozgalmat az idén elsô alkalommal megrendezett román élelmiszertermékek nemzeti napja alkalmából, október 10-én.

Júliusban jelent meg a 168-as törvény, amely október 10-ét a  román élelmiszertermékek nemzeti napjává nyílvánította. Ez alkalomból különféle tevékenységeket szervezett Hargita Megye Tanácsa partnerségben a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökséggel,  a Hargita Megyei Mezôgazdasági Igazgatósággal, Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesületével, valamint a Hargita Megyei Tanfelügyelôséggel.
 
 
Helyi termelôk fóruma a megyeházán

A Hargita Megyei Mezôgazdasági Igazgatósággal partnerségben kiadásra került egy szórólap október 10-e kapcsán, amelybôl a fórum résztvevôi is kaptak. Zonda Erika, Hargita Megye Tanácsa programokért felelôs vezérigazgatója, a fórum moderátoraként a helyi termékek fontosságát emelte ki az egészséges táplálkozás, a munkahelyteremtés és gazdasági fejlôdés, a hagyományôrzés és a környezetvédelem szempontjából.
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke örvendetesnek nevezte a helyi termékek napját, köszönetét fejezve ki Sebestyén Csaba udvarhelyszéki RMDSZ-es parlamenti képviselônek a kezdeményezését, aki tagja a parlament Mezôgazdasági, vidékfejlesztési és erdészeti bizottságának. Annak fontosságára is kitért, hogy helyi, országos és EU-s szinten is sikerül egyre ismertebbé és elismertebbé tenni a Székely termékeket.
– Minden eszközzel a helyi termelôket segíteni kell, fontos célkitûzés lehet, hogy ne a nyersanyagot, hanem a kész terméket hozzáadott értékkel tudjuk értékesíteni, ezáltal munkahelyeket és biztos megélhetést teremtve – fogalmazott a megyei tanács alelnöke.
Becze István megyei tanácsost, a megyei tanács vidékfejlesztési bizottságának elnökét büszkeség töltötte el, hogy Hargita megye élenjárt jó példával és 2009 óta felkarolta a helyi és hagyományos termékek népszerûsítését, a havi vásárok szervezését. (Most hétvégén szervezik meg a Mézfesztivált és a két napos Ôszi vásárt). Megítélése szerint még sok teendô vár megvalósításra, példaként a marketing megerôsítését, a logisztika kiépítését emelte ki, arra biztatta a jelenlévôket, hogy éljenek a pályázatok nyújtotta lehetôségekkel.
A fórum szakmai részét dr. Szász Hunor dietetikus nyitotta meg, aki a vidékünkre jellemzô étkezési és életstílusról számolt be. Amióta az agrárkamara átszervezésre került, a székely termékekkel kapcsolatos tevékenységeket ás feladatokat átvette a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökség, amely Hargita Megye Tanácsának alárendelt intézménye. Az ügynökség részérôl Cilip Árpád a vásárrendszabályzatról és a termelôkkel való kommunikációról tájékoztatta a jelenlévôket.
A folytatásban Albert Edit, a Hargita Megyei Közpénzügyi Ügynökség osztályvezetôje azokról a feltételekrôl és kötelezettségekrôl nyújtott tájékoztatást, amelyeket be kell tartani a vásárokon való részvételkor. A fórum második felében Hargita megyei jó gyakorlatokat osztott meg a hallgatósággal Török Jenô, a Hargita Megyei Mezôgazdasági Igazgatóság vezetôje, valamint Bálint Attila, gyergyótekerôpataki kézmûves sajtkészítô.
A fórumra meghívták a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatalt is, de nem tettek eleget a felkérésnek. A fórum végén a mintegy ötven jelenlévô megoszthatta egymással ötleteiket, tapasztalataikat, és a felmerülô kérdésekre is választ kaptak, elsôsorban a közbeszerzések menetérôl érdeklôdtek.
Fotókat a fórumról itt találnak. 
Tangazdaságokat látogattak a diákok
 
Szintén mára szervezték meg a tangazdaságok, farmok látogatását azon Hargita megyei VIII. osztályos diákoknak, akik agrár szaklíceumokban szeretnének továbbtanulni. Ezekbe a szakmai tanulmányutakba a csíkszeredai, tusnádfürdôi, csíkszentmártoni, szentegyházi, fenyédi, székelyudvarhelyi, kányádi, derzsi, karcfalvi, madarasi, gyimesközéploki és szépvízi diákokat vonták be, akik a csíkszensimoni Szent László lovardát, Tódor József csatószegi tehénfarmját, a Zeyk Domokos szakközépiskola tangazdaságát, a kisgalambfalvi és csekefalvi levendula feldolgozót, a szépvízi tejfeldolgozó üzemet és Bartalis Attila jenôfalvi tehenészetét  látogatták meg. A diákok részérôl nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, volt aki eldöntötte, hogy ott fog tovább tanulni.  Fotók a tangazdaságok látogatásáról.
 
Székely termékek kiállítása Bukarestben

Sebestyén Csaba parlamenti képviselô kezdeményezésére október 10-én 13-15 óra között Székely termékekbôl nyílt kóstolással egybekötött kiállítás a parlamentben, a mezôgazdasági, vidékfejlesztési és erdészeti bizottság székhelyén. Lukács Zoltán Levente, Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének igazgatója által vezetett küldöttség péktermékeket, húskészítményeket, ásványvizet, sajtokat, különbözô erdei gyümölcsökbôl készült lekvárokat, szörpöket, és kürtôskalácsot kínált.
A kiállítók továbbá magukkal vitték a Hargita Népe Kiadó Székely Konyha kiadványának magyar és román nyelvû változatát, melyekbôl utóbbi szintén újdonságnak számít.  A bukaresti termék-kiállításról itt találnak fotókat.Brüsszelben is népszerûek a Székely termékek

Október 9-12. között tartják a Régiók és városok hetét Brüsszelben. Ennek részeként október 10–11-én Hargita Megye Tanácsának fôszervezésében Brüsszelben is workshopra kerül sor az élelmiszerpolitika témakörében, ahol szintén kiállítják és kóstolásra kínálják a Székely termékeket.
Ennek részeként október 11-én a 9 órától kezdôdô workshopon a Székely termék mozgalmat ismereti Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki tagja a Régiók Bizottságának. Ugyancsak a témával kapcsolatosan fog elôadást tartani Márton István, Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének vezetôje. A nemzetközi fórumon Hargita megye több magyarországi testvérmegyéje is jelen lesz: Bács-kiskun, Pest és Vas megye mutatja be jó példáit a hallgatóságnak.
A workshop, amelyen felszólal Sógor Csaba és Winkler Gyula Európai Parlamenti képviselô is, élôben követhetô lesz az alábbi linken: https://livestream.com/corlive2/events/7732222
 
Csíkszereda, 2017. október 10.

Hírlevél


Nevem
E-mail

Facebook


Vendégkönyv


Elvira
2015-03-11 11:41:08

Gratulálok az új székely termelõknek és a székely termékeknek! Hajrá, Igazi Csíki Sör!...

További vélemények
Hozzászólok én is